Sprzedaż wysyłkowa

Sklep Wszystko Na Gaz prowadzi sprzedaż towarów na odległość oraz sprzedaż tradycyjną. Przyjmowanie zamówień przez sklep stacjonarny odbywa się bezpośrednio w sklepie, telefonicznie, SMS, MMS oraz pocztą elektroniczną.

Dane firmy:

AUTOGAZ - Janusz Górski

ul. Kopernika 43, 15-396 Białystok

NIP 542-100-09-16

tel: 789280465, email: mariusz@wszystkonagaz.pl


PKO Bank Polski S.A.

57 1020 1332 0000 1602 1265 4077

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

Cennik wysyłki:

InPost Paczkomat

Rozmiar paczki

Cena brutto

Opis

Gabaryt A

16,99 zł

Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt B

18,99 zł

Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt C

20,99 zł

Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

InPost Kurier

Rozmiar paczki

Cena brutto

Opis

Gabaryt A

19,99 zł

Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt B

20,99 zł

Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt C

25,99 zł

Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt D

43,83 zł

Maksymalne wymiary: 500 x 500 x 800 mm, maksymalna waga: 25 kg

DODATKOWE OPŁATY:

Przesyłka pobraniowa COD:

- 7,53 zł -przy wysyłce do Paczkomatu InPost (płatność BLIK, Aplikacja InPost Mobile, Pay By).

- 9,08 zł -przy dostawie przez Kuriera InPost.


W zamówieniu należy podać:

-formę dostarczenia przesyłki: Paczkomat/Kurier,

-adres dostarczenia przesyłki lub nr i adres Paczkomatu InPost,

-sposób zapłaty: Przedpłata/Pobranie,

-nr telefonu komórkowego i adres email,

-przesłanie potwierdzenia przelewu przyspiesza wysyłkę.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.


 1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy Klientów wyłącznie będących Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014r. poz. 827.) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni licząc od dnia wydania rzeczy, przez złożenie pisemnego oświadczenia (bez konieczności uzasadnienia odstąpienia).
 3. Terminy odstąpienia od umowy: 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od otrzymania rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres: email: mariusz@wszystkonagaz.pl
 4. W oświadczeniu Konsumenta o odstąpieniu od umowy wskazane jest by Konsument podał:
  • dane osobowe ( imię i nazwisko),
  • dokładny adres,
  • nazwę, numery, ilość towarów, od których odstępuje,
  • formę, w jakiej chce otrzymać zwrot kwoty tytułem zapłaty za zamówiony towar (do wyboru przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy); w zależności od formy zwrotu powinien podać adres doręczenia lub numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy,
  • wskazanie dowodu zakupu (może to być kopia dowodu zakupu, który został wystawiony tytułem sprzedaży zamówienia przez Klienta produktów, wydruk potwierdzenia przelewu pieniędzy tytułem ceny itp.). W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Klient może wskazać także formę w zwróci towar: kurierem, poprzez podmiot świadczący usługi pocztowe, zwrot osobisty w siedzibie Sprzedawcy, itp.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;