Przewody gumowe, FARO, rurka miedziana.

Przewód gazowy FARO.

Przewód elastyczny FARO

Elastyczny przewód gazowy FARO zastępujący rurkę miedzianą.
Rozmiary: fi-6mm oraz fi-8mm.

Rurka miedziana.

Rurka miedziana

Rurka miedziana w czarnej osłonie PVC.
Rozmiary: fi-6mm oraz fi-8mm.

Przewody gumowe.

Przewody gumowe

Przewody gumowe stosowane do instalacji LPG w pojazdach.
Przewody gazowe o średnicy : 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 12mm 16mm, 19mm .
Przewody do układu chłodzenia: 16mm.
Przewody podciśnieniowe: 4mm.