Butla 20 lb.

Butla gazowa z USA 20-funtowa.

Butla o pojemności 20 lb, powszechnie używana na rynku amerykańskim i kanadyjskim do zasilania gazowych grilli.

Butla gazowa z USA 20-funtowa.

Budowa butli 20-funtowej.

Butla gazowa 20-funtowa z zaworem OPD. Parametr 20 lb (9.07 kg) okresla maksymalną masę netto propanu, którym może być napełniona butla. Wymiary butli w mm. Wymiary mogą się nieznacznie różnić, w zależności od producenta.

Budowa butli 20-funtowej.

Budowa zaworu OPD.

Zawór OPD (Overfill Prevention Device) posiadający zabezpieczenie przed przepełnieniem butli.

Zawór OPD.

Podstawowe parametry:

Oznaczenia butli 20-funtowej.

Oznaczenia wybite na kołnierzu butli 20-funtowej. W wersji amerykańskiej parametry wagowe podawane są w funtach, ciśnienia w psi a długości w calach. W wersji kanadyjskiej parametry mogą być podawane w systemie metrycznym. Butla z Kanady podlegająca dozorowi (Transport Canada)będzie miała oznaczenie TC-4BAM 17. Poniższy opis dotyczy butli gazowej 20-funtowej z USA.

Oznaczenia butli 20-funtowej.

1.  DOT4BA240 - Typ butli.

DOT - Butla spełnia wymogi stawiane przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Transportation).

4BA - Określa specyfikację, zawartą w U.S. Code of Federal Regulations (CFR), zgodnie z którą została wykonana butla i podlega dozorowi.

240 - Ciśnienie robocze butli - 240 psi (16.5 bar).

2.  M4875 WCW - Dane producenta butli. W tym przypadku jest to firma Worthington Cylinder - Westerville. Producentów butli, na podstawie numeru wybitego na kołnierzu butli, można znaleźć na stronie https://www.phmsa.dot.gov/approvals-and-permits/hazmat/approvals-search.

3.  TW17.0 - Tare Weight. Masa pustej butli, w tym przypadku 17.0 lb (7.71 kg). Masa poszczególnych egzemplarzy może sie róznić ze względu na róznice technologiczne materiałów użytych do produkcji.

4.  WC47.6 - Water Capacity. Określa masę wody ...WODY ... nie propanu! potrzebnej do całkowitego zapełnienia butli. W przypadku butli 20 - funtowej jest to 47.6 lb (21.59 kg).

5.  DT4.0 - Dip Tube. Długosć rurki zanurzeniowej. Tutaj jej wymiar wynosi 4.0 inch (10.16 cm).

6.  04-07- Data produkcji butli. Data w formacie mm-rr. W tym przypadku jest to czerwiec 2007r. Od tej daty, przez okres 12 lat, butla posiada legalizację. Ważna legalizacja pozwala napełniać i użytkowac butlę o ile jest sprawna technicznie.

7.  04-19 - Data ponownej kwalifikacji butli. Data w formacie mm-rr wraz z wybitą cechą pozwalajacą zidentyfikować kontrolera. W zależności od metody kontroli butli okres ważności legalizacji może wynieśc 12, 7 lub 5 lat.

04-19 - Legalizacja butli ważna przez okres 12 lat od daty kontroli. Kontrola oparta na kompleksowym teście hydrostatyczym z płaszczem wodnym (Water Jacket Test).

04-19 S - Legalizacja butli ważna przez okres 7 lat od daty kontroli. Kontrola oparta na sprawdzeniu butli poddanej ciśnieniu dwukrotnej wartości ciśnienia roboczego (Proof Pressure Test).

04-19 E - Legalizacja butli ważna przez okres 5 lat od daty kontroli. Kontrola oparta na wizualnej ocenie stanu butli (External Visual Inspection).

Ustalenie ilości gazu w butli.

TARA - masa pustej butli.

NETTOmax - maksymalna masa gazu, którym można napełnić butlę. W przypadku butli 20-funtowej to 9.07kg.

BRUTTOmax - (TARA + NETTOmax).


Określenie ilości gazu w butli.

Masa badanej butli z gazem − TARA = masa gazu w butli


Określenie ilości gazu jaką można dopełnić butlę.

BRUTTOmax − masa badanej butli z gazem = masa gazu jaką można dopełnić butlę


Chcąc określić ilość gazu w litrach można zastosować przelicznik (dotyczy czystego propanu w temperaturze 15°C):

1 kg = 1.96 l

1 l = 0.51 kg

Adaptery.

Adapter Acme* QCC Type 1.

1. Adapter: gwint wewn. 1-5/16" Acme* QCC Type 1    -    gwint zewn. W21.8x1/14LH (G.12).

2. Adapter: gwint zewn. POL US* 0,880-14 NGO-LH/ (G.9)    -    gwint zewn. W21.8x1/14LH (G.12).

Adapter Acme* QCC Type 1 x W21.8x1/14LH (G.12)

1. Adapter: gwint zewn. 1-5/16" Acme* QCC Type 1    -    gwint wewn. W21.8x1/14LH (G.12).

 -  prosty, uszczelnienie o-ring

 -  ruchoma nakrętka,zawór samouszczelniający

 -  ruchoma nakrętka,zawór samouszczelniający, wskaźnik ciśnienia